Site-ul web chantarelle.ro este administrat de S.C. Tivadar Com S.R.L., societate comercială cu raspundere limitată, cu capital integral privat, persoană juridică română , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/3743/1994, cod unic de înregistrare RO 6700585, cu sediul în Brașov, sediu social: Strada Jepilor nr. 6, punct de lucru: Calea București nr.57.

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Aceasta notă de informare vă explică ce date cu caracter personal colectează Tivadar Com S.R.L. de la dumneavoastră, prin intermediul interacțiunilor noastre cu dumneavoastră și prin produsele și serviciile noastre, modul în care utilizăm datele respective, precum și temeiul legal al prelucrărilor pe care noi le facem.
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrare de date" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.
În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. În calitate de operator de date cu caracter personal, Tivadar Com S.R.L. va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarea de date să fie adecvată și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care aceste date sunt preluate.

Ce date cu caracter personal colectăm ?

Pentru a interacționa cu dumneavoastră prelucrăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa postală). Atunci când vă furnizăm un produs sau un serviciu prelucrăm date, precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare.

Tivadar Com S.R.L. colectează datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele si serviciile noastre. Furnizați unele din aceste date direct, voluntar, de exemplu, atunci când:
- ne sunați la telefon pentru a comanda un produs, pentru o ofertă personalizată, pentru intrebări sau informații despre produsele noastre. Vă specificăm faptul că nu înregistrăm nicio conversație telefonică pe care o avem cu dumneavoastră.
- ne contactați prin intermediul unui formular din website pentru oferte, întrebări sau informații.

De asemenea, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea website-ului și despre interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele pe care ni le oferiți voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email), au ca temei legal faptul de a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). Folosim datele pentru a vă putea furniza o ofertă sau factură fiscală.

Dacă ne-ati solicitat o ofertă sau ați achiziționat un produs sau un serviciu vândut de Tivadar Com S.R.L., prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă putea răspunde la solicitări și pentru a vă furniza serviciul sau produsul respectiv.

De asemenea, utilizăm aceste date pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre sau ale partenerilor noștri:
- Oferirea de servicii asociate (garanție, revizii, etc) în cazul produselor de folosință îndelungată;
- Pentru a asigura buna funcționare a website-ului nostru și pentru a îmbunătăți performanța acestuia, precum și pentru a asigura accesul dumneavoastră la conturile create în cadrul website-ului;

Cu consimțământul dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră și în scop de marketing:
- Transmiterea de promoții, oferte și noutăți adaptate intereselor și nevoilor dumneavoastră;
- Servicii de marketing și publicitate cu privire la produsele și serviciile noastre;

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Vom stoca datele numai atâta timp cât este necesar pentru a realiza scopul prelucrării sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale.
Perioadele de păstrare a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele cu caracter personal.
Vom păstra informațiile cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare indeplinirii scopurilor prelucrării, dar nu mai mult de de 5 ani de la ultima vizită pe website sau ultima interacțiune cu noi.
In cazul in care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, Tivadar Com S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități: furnizorilor de produse și servicii angajati de Tivadar Com S.R.L.. pentru interacțiunea cu dumneavoastră, respectiv:
- partenerilor Tivadar Com S.R.L. prin intermediul cărora sunt vândute și/sau instalate produsele și serviciile pe care ni le solicitați;
- furnizori de servicii IT ce asistă Tivadar Com S.R.L. pentru funcționarea și întreținerea website-ului web;
- companii specializate ce desfășoară campanii de marketing sau cercetare de piață în numele Tivadar Com S.R.L.;
- servicii de măsurare a traficului de date;
Dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autoritati publice (Parchet, Poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi pe care le puteti exercita in mod gratuit:

Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care sunt gestionate și protejate datele. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dumneavoastră.

Dreptul de a vă corecta informațiile cu caracter personal. Dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informații.

Dreptul de a fi uitat / de a vi se șterge datele. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar Tivadar Com S.R.L. va evalua îndeplinirea cererii dumneavoastră, însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dumneavoastră de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, vom îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct. In cazul prelucrarilor in scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare.

Măsuri de implementare

Atunci cand prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Cu toate acestea, trebuie să știți că in procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, transmiterea acestora prin intermediul internetului nu este complet sigură. Din acest motiv, orice transmitere de date prin intermediul internetului este pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce am primit datele dumneavoastră personale, vom utiliza proceduri stricte şi metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

Informații de contact

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la adresa de email: compliance@chantarelle.ro

Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.